SAHD AS - Senter for adferd og mentalitet - Det vi gjør...hører du

kurs

Mentaltester

SAHD kunsultasjoner

SAHD Dogs4US - utlandet

Nettbutikk

Våre mentaltester

Prisliste

Grunnvurdering (GV)    kr 1500,-Mentalbesrivelse (MH) Kr 1500,-Mentaltest (MT)             Kr 2000,-

KOMMER…
Mentaltester er et svært godt hjelpemiddel for å vurdere en hunds mentalitet og i mange sammenhenger forstå en hunds adferfd.

Slike tester brukes ofte til å kartlegge hunden ift adferdsproblemer, som er kommet, brukes forebyggende for å se hva som må jobbes med og en kartlegging i forhold til avlsarbeid.
Politiet bruker ofte tester for å vurdere hunder som er involvert i ulike sammenhenger.

I løpet av høsten 2017 får SAHD opp et eget testanlegg for ulike mentaltester.
Testene vi da vil kunne tilby er:
Grunnvurdering (GV)
Mentalbeskrivelse (MH)
Mentaltest (MT)

 

 

 

Grunnvurdering:

Den enkleste testen av de vi tilbyr.
Kan taes på hunder i alle aldre.
Testen er lagt opp med et sett med elementer som gir oss en gir oss en god pekepinn hvordan man kan påvirke hunden til det bedre.
Elementene som hunden skal gjennomgå er:
Samarbeid
Håndtering
Lek med fremmed person
Jakt
Overrraskelse
Høye lyder, skudd
Møte med fremmed(e) hund(er)

 

Beskrivelse av test kommer…..

 

 

 

Mentalbeskrivning (MH)
Test bygget opp av 10 ulike elementer.
Dette er en test vi tar på hunder over 12 mnd.

 

 

Beskrivelse av test kommer….

 

 

Mentaltest(MT) 

 

En noe «tyngre» test enn overstående og gir også em helhetlig vurdering an hundens mentale tilstand.

Testens tilsiktede mål er å beskrive/måle i hvor sterk grad hunden er i besittelse av visse egenskaper og atferdstrekk som har stor betydning i avl og innlæring.

beskrivelse av test kommer…..

 

//Butikk