OM SAHD – Ansatte

Instruktører
Assistenter
Generelt om våre ansatte:

Alle våre ansatte har måtte gå gjennom svært strenge kvalitetskrav for å kunne representere SAHD, på kurs, konsultasjoner eller i andre profesjonelle sammenhenger. 
Assistenter og instruktører har gjennom teori, praksis og ulike eksamener utvist et nivå som er så høgt, at de er godkjente til å være med på kurs, eller ha kurs. Dette er enten gjennom ekstern utdanning eller gjennom våre interne utdanning. 
Alle må bruke egen hund aktivt gjennom alle kurs og fremstå som en foregangsperson hva angår hundekompetanse, hva deres hund kan gjøre (lydighet, adferd, mentalitet) og etiske standarder, samt være et forbilde ift oppførsel, både innad u organisasjonen, men også utad, på kurs, konsultasjoner og annen representasjo for SAHD.

Våre kvalitetskrav er av en slik art, at de ansatte til enhver tid må være på tå hev for å kunne imøtekomme disse kravene. Dette gir svært motiverte ansatte, med høy kompetanse og en læringsvillighet som gjør dem enda bedre. 
Bare på denne måten kan SAHD bli Norges fremste og beste aktør innen adferd og hverdagslydighet.

Vi har en fortløpende evaluering av alle våre medarbeidere. Tidligere godkjenninger kan trekkes tilbake om man ikke følger våre krav, mister evne til å kunne yte, eller går ut av organisasjonen.  
En medarbeider som går ut av organisasjonen, kan ikke lengre kalle seg godkjent av SAHD (da vi mister mulighet til å kvalitetssikre vedkommende) med mindre SAHD skriver et særskilt godkjenningsskriv, underskrevet daglig leder i SAHD, eller dens stedfortreder, at denne personen har en permanent godkjenning fra SAHD.

//Butikk