SAHD AS - Senter for adferd og mentalitet

Hundeskole

Mentaltester

SAHD ihund

SAHD International

Nettbutikk

OM SAHD – Senter for adferd og mentalitet

       Om SAHD 

SAHD er en landsdekkende virksomhet, «Senter for adferd og mentalitet», som holder ca 35-40 kurs pr år. Dette er hovedsakelig hverdagslydighet og grunnkurs/videregående kurs for valp, unghunder og voksne hunder, hunder med problemadferd og/eller andre utfordringer, samt en del mindre kurs (kveldskurs – ikke med regnet i de 35-40 kursene). Vi kjører også konsultasjoner i hele landet og for hundedeiere fra hele landet. 
SAHD AS driver også Skandinavias største aktiviseringsgruppe for hund, ihund med pr 17.01.2019, 35 avdelinger fordelt over hele landet og 62 kontaktpersoner. Vi aktiviserer flere tusen hunder hvert år på våre treff og treninger. Dette antallet vil innen kort tid bli en del større. 
Vi søker hele tiden å bli større i omfang og bedre på kompetanse og kvalitet.
SAHD AS har som mål å bli landets ledende institusjon innen hund, hundetrening og da spesielt ledet mot hverdagslydighet, adferd og adferdsproblematikk. 
Til det trenger man gode strukturer, dyktige samarbeidspartnere, samt dyktige medarbeidere. 

SAHD AS søker også utenfor landets grenser og har hatt og skal ha kurs andre steder enn i Norge. Vi søker kontinuerlig etter gode samarbeidspartnere i utlandet og har allerede gode forbindelser.

SAHD medtodiske innfallsvinkel er ikke rettet mot spesifikke definsjoner. 
Men…
–  Belønning av rett adferd
–  Gjøre seg forstått overfor hunden

–  Gi hunden forutsetninger til å lykkes
–   Søke tilittsvekkende relasjon
…er stikkord i all vår trening. 
For oss er det viktig å ta hensyn til hvert enkelt individ og hjelpe hunden ut fra det og ikke låse oss i metodikk, som kanskje bare virker på noen individer. 

//Butikk