SAHD AS - Senter for adferd og mentalitet

Hundeskole

Mentaltester

SAHD ihund

SAHD International

Nettbutikk

SAHD – Utdanning 

       

Om SAHD utdanning

SAHD har flere dyktige medarbeider som jobber både som instruktører, assistenter og lærlinger. 

SAHD har også et omfattende internt utdanningsforløp, som skolerer hundefolk på flere nivåer. 
Vi er svært opptatt av kvalitet og er svært strenge i våre krav hva gjelder teoretisk kunnskap, pedagogiske skills og evnen man har til å påvirke en hund i nødvendig retning. 
Hvis noen ønsker å jobbe for oss, behøver det ikke ha noen ting å si om vedkommende har instruktørutdanning fra andre steder.  Da det er for enkelt å «kjøpe» seg en diplom som instruktør, men fortsatt ikke tilfredsstiller de krav vi fremsetter til våre ansatte, vil man i noen tilfeller måtte starte helt nederst i vårt utdanningsforløp, selv om man er utdannet instruktør fra andre hundeskoler eller institusjoner.
Vi krever at våre ansatte skal ha et svært høyt og bredt kunnskapsnivå om hund og ikke minst evne til å formidle metodikk til hunden på en måte som er fordelaktig for hunden og en selv.
Med dette som utgangspunkt tar vi også inn svært dyktige mennesker som assistenter eller instruktører. Vårt krav til diplom ligger langt under vårt krav til hundefaglig kunnskap og dyktighet, formidlingsevne og know how. 
Her kan erfaring spille en viss rolle, men det trenger ikke være slik. 

Vårt utdanningsopplegg, uansett nivå, vil kreve at personen viser sin kunnskap i praksis. Selv om to personer starter samtidig på sitt utdanningsløp, trenger de ikke være ferdig samtidig. 

Innenfor kurs har vi ulike nivåer:
Instruktør
Assistent
Lærling

Hver av disse hyllene krever ulik nivå med henhold til  kompetanse.

Felles for alle er at de må vise hundeforståelse for å i hele tatt bli tatt med i et utdaningsforløp. 
Dvs personlig egnethet betyr svært mye. 

Klarer man våre teoretiske og våre praktiske krav, prøver og eksamener, vil man kunne bli utdannet SAHD-instruktør. 

PENSUM:
Pensum er bredt sammensatt av etologi, pedagogikk, hundefag og ulik metodikk.  Kunnskap om all gangbar metodikk er en forutsetning for å bli en god hundefører og assistent/instruktør. Alt for mange skoler/institusjoner forkynner kun de metodene man selv liker og dermed blir kunnskapen til instruktøren for snever.  SAHD har tatt konsekvensen av dette og krever en svært bred kunnskap og forståese av de ulike metoder som kan brukes, selv om man selv kanskje ikke benytter seg av dette på egne hunder. Dette gjenspeiles i vår pensumlitteratur. 

Priser for utdannelse:
Assistent kr 25.000
Instruktør kr 40.000
(prisene kommer oppå hverandre)

I tillegg kommer pensumlitteraturen som eleven selv må kjøpe. 

For tiden tar vi IKKE inn elever, annet enn de man kjører intern utdanning på. 

De som plukkes ut internt i SAHD – systemet, betaler ingenting for disse utdanningene, men det kreves etterhvert at de er med på kurs (alene eller sammen med andre) og kontakter med karantenetid (hvis de går ut av organisasjonen) må underskrives.  
Krav til å inneha status som godkjent assistent eller SAHD – instruktør følger interne retningslinjer. 

//Butikk