SAHD AS - Senter for adferd og mentalitet

Hundeskole

Mentaltester

SAHD ihund

SAHD International

Nettbutikk

SAHD – Utdanning – Assistent

       

Programoversikt:

Beskrivelse av studiet:

// Studiet er selvstudie på den teoretiske biten med refleksjonsoppgaver og avsluttende skriftlig  hjemmeeksamen.

// Studenten må ha deltatt på kurs gjennom SAHD, som assistenter, med egen hund.

// Studenten må ha gjennomført teoretisk og praktisk eksamen.

 


Arbeidsformer:

// Teoridelen:  Selvstudie med refleksjonsoppgaver.

//Praktisk bit: Deltakelse på kurs med egen hund, som assistent.

 

Læringsutbytte:

Etter gjennomført og bestått studium skal studenten ha:

// Grunnleggende kunnskap om de ulike metoder som benyttes innen hundetrening.

// Grunnleggende kunnskap om bruk av de ulike metoder og utvelgelse av metodikk ut fra problemstilling.

// Grunnleggende kunnskap om hundeloven og etiske retningslinjer rundt dette.

 

Ferdigheter:

// Vise grunnleggende forståelse i praktisk utførelse av metode, med egen og fremmed hund.

// Vise grunnleggende forståelse for hvordan man hjelper en annen person, både praktisk, pedagogisk og teoretisk.

// Kunne reflektere over egen faglig utførelse og kompetanse.

// Kunne finne frem og henvise til informasjon og fagstoff og anvende dette på en slik måte at man får belyst ulike problemstillinger innen hundefaget.

 

Opptakskrav:

For å kunne bli tatt opp til studiet, må studenten ha vist tilfredstillende forståelse for hold av hund og vise til egen hund som  har tilfresstillende adferd, gjennom individuell vurdering på treff og kurs, uavhengig om du har instruktørutdanning fra andre steder eller ikke.

For 2018 blir det kun tatt inn studenter fra SAHD-systemet.

Kostnader:

Studenter tatt ut ved intern utvelgelse fra SAHD (ihund)-systemet er utdanningen gratis. Studenten må dekke pensumlitteratur og reise i forbindelse med kurs og praktisk eksamen.

 

Karakterfastsetting:

Vurdering og karakterfastseting av teoretisk del skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått.
Vurdering av praktisk del gis som bestått/ikke bestått.

 

Eksamen og vurderingsformer:

// Individuell skriftlig hjemmeeksamen.

//Praktisk eksamen med egen og fremmed hund.

Begge eksamene må være bestått for å få godkjent utdanning.

 

Programevaluering:

Studiet evalueres fortløpende gjennom tilbakemeldinger og erfaringer.  Dette gjøres som en del av SAHDs kvalitetssikringssystem.

SAHD er klar på at vi skal ha de strengeste opptakskrav til dette studiet og en svært streng evaluering av studenten gjennom hele studiet. 

 

Yrkesmuligheter:

Utdanningen gir mulighet til å kunne jobbe som assistent i alle  typer av kurs som ligger inn under  SAHD-systemet.

Bestått eksamen på dette nivået, kvalifiserer til å utøve instruktøroppgaver på valpekurs.

 

Videre utdanning:

Utdanningen kvalifiserer til å søke opptak på SAHDs instruktørutdanning.

(Fullført instruktørutdanning gir mulighet til å søke videre på studiet som SAHD-instruktør innen atferd).

//Butikk