SAHD AS - Senter for adferd og mentalitet

Hundeskole

Mentaltester

SAHD ihund

SAHD International

Nettbutikk

SAHD – Utdanning – Instruktør

       

 

Programoversikt:

 

Beskrivelse av studiet:

// Studiet inneholder teoretisk og praktiske krav

// Studenten må ha deltatt på kurs gjennom SAHD,  som instruktør

// Studenten må ha gjennomført egne kurs, under evaluering.

// Studenten må ha gjennomført teoretisk og praktisk eksamen.


Arbeidsformer:

// Teoridelen:  Selvstudie med refleksjonsoppgaver, fagoppgaver, obligatoriske innleveringer og samlinger.

// Praktisk bit: Deltakelse på kurs med SAHD, med egen hund, der hunden aktivt blir brukt.

// Utarbeidelse, gjennomføring og evaluering av egne kurs.

Læringsutbytte:

Etter gjennomført og bestått studium skal studenten ha:

// Inngående kunnskap om de ulike metoder som benyttes innen hundetrening.

// Inngående kunnskap om bruk av de ulike metoder og utvelgelse av metodikk ut fra mange ulike problemstillinger.

// Inngående kunnskap om hundeloven og etiske retningslinjer rundt dette og mattilsynets forvaltning av lovverket.

// God kunnskap om hundens opphav, arv og genetikk

// Gode ferdigheter innen presentasjon, fremvisning og instruksjon overfor andre instruktører og kursdeltakere.

// Gode pedagogiske evner overfor andre hundeeiere/kursdeltakere

// Gode evner til å sette seg inn i andres utfordringer/status.

// Gode datakunnskaper for å kunne lage kurs i powerpoint.

// Gode analytiske evner i forhld til å lese en annen hunds språk. 

 

Ferdigheter:

// Vise inngående forståelse i praktisk utførelse av metode, med egen og fremmede hunder.

// Vise inngående forståelse for hvordan man hjelper en annen person, både praktisk, pedagogisk og teoretisk.

// Kunne reflektere over egen faglig utførelse og kompetanse.

// Kunne finne frem og henvise til informasjon og fagstoff og anvende dette på en slik måte at man får belyst ulike problemstillinger innen hundefaget.

 

 

Opptakskrav:

For å kunne bli tatt opp til studiet, må studenten ha gjennomført og bestått SAHD-assistentstudie.
For de  med instruktørkurs andre steder, vil det kunne bli brukt individuelt skjønn.

For 2018 blir det kun tatt inn studenter fra SAHD-systemet.


Kostnader:

Studenter tatt ut ved intern utvelgelse fra SAHD (ihund)-systemet er utdanningen gratis. Studenten må dekke pensumlitteratur og reise i forbindelse med kurs og praktisk eksamen.

 

Karakterfastsetting:

Vurdering og karakterfastseting av teoretisk del skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått.
Vurdering av praktisk del gis som bestått/ikke bestått.

 

Eksamen og vurderingsformer:

// Individuell skriftlig hjemmeeksamen.

//Praktisk eksamen med egen og fremmed hund.

// Gjennomføring av kurs.

Obligatoriske innleveringer, samt teoretiske og praktiske eksamener må være bestått.


Programevaluering:

Studiet evalueres fortløpende gjennom tilbakemeldinger og erfaringer.  Dette gjøres som en del av SAHDs kvalitetssikringssystem.


Yrkesmuligheter:

Utdanningen gir mulighet til å kunne jobbe som instruktør i alle  typer av kurs som ligger inn under  SAHD-systemet.
Tittelen SAHD-isntruktør er gyldig for ett år av gangen.  Hvert år må vedkommende regodkjennes gjennom en praktisk eksamen.  

 

Videre utdanning:

Utdanningen kvalifiserer til å søke opptak på SAHDs adferdsutdanning.

 

//Butikk